Projektet: Överkalix, platsen är utmärkt för turism, finansieras av Länsstyrelsen Norrbotten och medfinansieras av Överkalix Kommun.

Projektperiod: 2020-01-01  – 2021-12-31

Tillsammans med besöksnäringen vill Överkalix kommun utveckla en långsiktig och hållbar destinationsutveckling, som är internationellt konkurrenskraftig och därmed skapa ett mer attraktivt Överkalix för våra besökare, men även för de som bor och verkar i kommunen.

Varför satsa på turismen?

Den globala turismen ökar och svenska destinationer har en
stor potential att locka besökare från hela världen. Sveriges, Nordens och
främst Överkalix vackra, orörda och tillgängliga natur har en stor
dragningskraft och efterfrågan på natur- och kulturupplevelser ökar. Det skapar
goda möjligheter för företag och destinationer att utveckla nya attraktiva
hållbara erbjudanden. Turism och besöksnäringen bidrar till konsumtion inom
flera branscher, såsom hotell och logi, restauranger, handel, transporter,
aktivitetsföretag och föreningar. Besöksnäringen har en stor betydelse för en
hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska regioner.

Vad ska projektet leda till?

Överkalix Kommun kommer i projektet att samverka med besöksnäringen, för att tillsammans ta fram en samverkansplattform mellan kommun och besöksnäringen, som organiseras, administreras och leds av kommunens näringslivskontor, som i sin tur stärker kommunen som besöksmål. Det är en viktig del i projektet att skapa samsyn och samverkan, för att kunna utveckla besöksnäringen i kommunen. Vi kommer att vidareutveckla vår webbplats – visitoverkalix.se och skapa en turistisk utvecklingsplan, en vägvisare för hur vi ska arbeta med besöksnäringen i kommunen. Insatserna ska främja Överkalix som destination och lyfta fram våra lokala aktörer mot de internationella, nationella och lokala besökarna.

I projektet kommer vi att ta fram en uppdaterad nulägesanalys av besöksnäringen, kartlägga och inventera nya- och befintliga besöksmål för naturturism, som kommer användas för att arbeta fram en strategi för vidareutveckling av infrastruktur och möjligheter till utveckling av nya turistiska produkter och tjänster inom naturturism. Tillsammans med värdskapsutbildningar och en fungerande samverkansplattform, som ska främja de lokala aktörerna och utvecklingen i kommunen även efter projekttiden slut.

Med projektet vill vi skapa möjligheter till nya turistiska produkter av hög kvalitet, nya företagsetableringar, fler arbetstillfällen, skapa god kompetensförsörjning, en ökad turistiskomsättning, ökat antal kommersiella gästnätter, nöjda företag, och en positiv inverkan på befolkningsutvecklingen i Överkalix.Har du några frågor kring projektet eller vad det innebär att delta i en fokusgrupp?
Kontakta projektledare Camilla Eriksson via e-post eller telefon.
camilla.eriksson@overkalix.se
073-534 89 77