Foto: Linnéa Isaksson


Fotoutställning, hela sommaren, Folkets Hus i Kypasjärvi

Bilder tagna av byborna, fotobok av Göran Ekblom

17 augusti – Sommarträff för SKPF-pensionärer, i Kypasjärvi Folkets Hus

kl.11.00 – Underhållning, mat m.m.

17 augusti – Nationalälvdagen med Rock i Jock i Jockfall

kl. 21.00-01.00 – Servering

17 augusti – Älvens dag i Nybyn

kl. 16.00-22.00 – Festplatsen vid älven

31 augusti – Naturvandring Skridfinnarleden med STF Östra Norrbotten

Samling vid Yttersti Bodträsk, Vandring längs Skridfinnarleden mellan Yttersti och Lomben i samverkan med Föreningen Skridfinnarleden.
Läs mer: https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-ostra-norrbotten/aktiviteter/vandring-skridfinnarleden-3/)