Ansvar-Polcirkeln FVO

Fiskevårdsområdet omfattar en sträcka på 12 km i den orörda Kalixälven som erbjuder goda förutsättningar till olika former av sportfiske. Det finns möjligheter att fånga lax, havsöring, harr, gädda och abborre. Uppvandringen av sommarens lax börjar i slutet av maj. Först kommer de största laxarna. I området är det inte ovanligt med fångst av lax som väger 10–20 kg.

Varierande strömförhållanden, strida forsar och lugnt strömmande sel ger olika möjligheter till fiske. På vissa sträckor är båtfiske möjligt och på andra är strandfiske att föredra. Stränderna har god tillgänglighet i normalt sommarvattenstånd.

Fiskeplatser

Längs älvsträckan finns ett antal sk fiskeplatser som kan vara lämpliga utgångspunkter för fisket. De flesta fiskeplatserna har väderskydd, eldstad och utedass. Ved tillhandahålls också. På några av fiskeplatserna finns också möjlighet till sjösättning av båt. Vägvisning till respektive fiskeplats finns från närmaste allmänna väg.

Se pdf med fiskeplatser HÄR

Fiskekort
Den som fiskar skall alltid kunna uppvisa ett giltigt fiskekort för Ansvar-Polcirkelns fiskevårdsområde. Barn/ungdom under 18 år fiskar gratis. Att fiska utan giltigt fiskekort betraktas som olovligt fiske = tjuvfiske och kan leda till allmänt åtal. Var solidarisk med andra fiskare genom att alltid köpa fiskekort!

Jockfalls fiske och fritidsanläggning
fiskekort.se